0
[global_basket]

Functional Fluency Turkey olarak, FF ve TIFF'i ülkemizde yaygınlaştırmayı, değişimi ve gelişimi amaçlıyoruz. Yeni uygulayıcılar ile networkümüzü geliştiriyor; kurumlara, ekiplere, ailelere ve bireyler eğitimler ve danışmanlıklar vererek kollektif iyi oluşun artmasına katkı sağlıyoruz. FF ve TA Kuramına dayanan pek çok eğitimi kurumunuz, danışanlarınız veya kendiniz için alabilirsiniz.

Eğitim ve Uygulamalarımız şu şekildedir:

-Eğitim + TIFF uyguylaması ve koçluk

-Eğitim

-TIFF Uygulaması + Koçluk

-TIFF Uygulaması + Grup Koçluğu

-TIFF Uygulayıcısı Sertifika Programı

İşlevsel Akıcılık temelli eğitimlerimiz yanda verilmektedir. Alınan her eğitim TIFF Uygulamalı/Uygulamasız olarak hedef grubun ihtiyacına yönelik olarak verilebilir. TIFF Uygulaması yapıldığı takdirde, koçluk seanslarının yapılması zorunludur.

TIFF uygulamalı eğitimlerimiz, katılımcıların TIFF profili ve kendi yaşam dinamikleri esas alınarak interaktif çalışmalar ve meditasyonlar ile zenginleştirilmiştir. Ele alınan tüm kavram ve modeller, bireylerin duygu, düşünce, tutum ve davranışları ile ilişkilendirildiği için farkındalık ve değişim süreci somutlaşır.

Programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek veya kayıt olmak için 'Görüntüle' bağlantısına tıklayın.

 

Kurumlar için Eğitimler

TPLT-TIFF Uygulayıcısı Sertifika Programı

€ 2.100,00

Ücret Türkiye'den katılanlar için 950 € + KDV.  Terapistler, aile danışmanları, psikolojik danışmanlar, koçlar, mentorlar, eğitmenler, İnsan Kaynakları Profesyonelleri için ICF akredite eğitim... 8-9 Ekim/17 Kasım/15 Aralık 2023 TIFF Envanteri Uygulayıcısı olarak; Birey ve ekiplerin davranış örüntülerini ve hikayelerini keşfedebilirsiniz. Stresin …

TA Kuramına Dayanan Çağdaş bir Eğitim: “İlham Veren Şefkatli Liderler İle Güven İklimi Yaratma”

Ücret için lütfen iletişime geçiniz

Kurumlara özel! Kabul edici liderlere ve ortak dili konuşan kurumlara dönüşmek Yaptıran değil;
geliştiren ve büyüten sorumluluk anlayışını benimsemek Liderlik sürecini sosyal, psikolojik ve varoluşsal derinliklerde bütünleştirerek örnek olmak Cesaret ve bilinçli farkındalık ile andaki gerçek dinamikler üzerinden zor konuşmaları yapabilmek …

Aile içi Psikolojik Dinamiklerin İş Ortamına Bulaşması

Ücret için lütfen iletişime geçiniz

Ailesel ilişkiler ile profesyonel ilişki dengesini kurabilmek Sağlıklı aile kültürü, sağlıklı aile şirketi Rol çatışmasının çözümlenmesi Aile şirketleri için olumsuz en önemli risk faktörü aile içi psikolojik dinamiklerin iş ortamına bulaşmasıdır. Kültür tarafından belirlenmiş, otomatik olarak aktarılan roller şirket dinamiğine …

Liderlikte ve Ekiplerde Zor Konuşmalar Yaparak Psikolojik Güvenliği Sağlamak

Ücret için lütfen iletişime geçiniz

Zorlayıcı duyguların ve rahatsızlığın içerisinde kalmayı tercih etmek Hayır derken ve sınır koyarken adil, objektif ve tutarlı olmak Fikirlerini, duygularını ve kırılganlığını çekinmeden ifade etmek Zor konuşma psikolojisi, Hataya bakış açısını ve benlik imajını sorgulamak Sosyal rüşvet temelli ilişkiden güven temelli …

Karar ve Davranışların Altındaki Enerji Kaynakları ve Nöroplastisite

Ücret için lütfen iletişime geçiniz

Beyni anlamak İç denetim odağı ile hayatın kontrolünü almak Davranışları anlamlandırmak Gelişimci zihin yapısına sahip olmak Kişilik ile doğulmaz, karakter yaratılır bakış açısına geçmek Uzun yıllar boyunca  insan beyninin gelişimini tamamladıktan  sonra "sabit" olduğu ve değiştirilemeyeceği varsayıldı. Ancak, son yıllarda …

Çatışmaların ve Stresin Gizli Sebeplerini Öğrenmek ve Dönüşümü Gerçekleştirmek

Ücret için lütfen iletişime geçiniz

Geribildirimi ileribildirim niyeti olarak algılamak; itiraz etmek yerine iş birlikçi olmak Kendini şımartmak yerine kendine değer vermek Aşırı toleranslı davranmak yerine kararlı ve yardımsever davranmak Dominant davranmak yerine kabul edici ve anlayışlı olmak Boyun eğmek yerine hayır diyebilmek İnsan zihninin kavramları …

Değişim ve Gelişim Hikayeleri

Uygulayıcı eğitimim süresinde eğitmenlerin nezaketlerini ve sürece bağlılıklarını özellikle takdir ettim ve süpervizyon paha biçilemezdi. Eğitim, etkili davrandığım zamanlarda da enerjimi kaybettiğim zamanlarda da kendi davranışlarıma bakmama yardımcı oldu. Profesyonel yaşamımda kullanabileceğim değerli bir araç kazandım.

 

 

Agnieszka Woś-Szymanowska

İşletme Danışmanı, Polonya

Danışanlarınızla davranış çalışmak istiyorsanız, TIFF© envanterinin arkasında büyük bir titizlik ve araştırma var. Danışanlar, İşlevsel Akıcılık modelini ve kişisel gelişim yolculuklarındaki değerini hemen anlıyorlar. Rapor görsel olarak ilgi çekici ve iyi diyaloğu teşvik ediyor. Modelin dili (davranış boyutları) herhangi bir ortama, özellikle de işyerine kolayca aktarılabiliyor. İşlevsel Akıcılık topluluğu da tutkulu ve ilgi çekici.

 

 

Kate Shaw

Sure Potential Limited, İngiltere

Yetkili uygulayıcı eğitimine katıldım çünkü Transaksiyonel Analiz (TA) kuramına dayanan bir envanter kullanmak istiyordum. Bu eğitim, koçluk, eğitim ve organizasyonel bağlamlarda İşlevsel Akıcılık ve TA teorisi hakkında konuşmada kendime güvenimi geliştirdi. Süpervizyondaki çalışma grubu modeli pratik etmemiz, fikirlerimizi paylaşmamız ve karşılıklı destek almamız için muazzam olanaklar sundu. Süpervizyon, süreç boyunca çok değerliydi.

 

 

Sarah Lowes

Excalibur Development, İngiltere

Her zaman yeni bir şey öğrenecekmişsin gibi yaşarsan öğreneceksin.

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin