0
[global_basket]

Functional Fluency Turkey olarak, FF ve TIFF'i ülkemizde yaygınlaştırmayı, değişimi ve gelişimi amaçlıyoruz. Yeni uygulayıcılar ile networkümüzü geliştiriyor; kurumlara, ekiplere, ailelere ve bireyler eğitimler ve danışmanlıklar vererek kollektif iyi oluşun artmasına katkı sağlıyoruz. FF ve TA Kuramına dayanan pek çok eğitimi kurumunuz, danışanlarınız veya kendiniz için alabilirsiniz.

Eğitim ve Uygulamalarımız şu şekildedir:

-Eğitim + TIFF uyguylaması ve koçluk

-Eğitim

-TIFF Uygulaması + Koçluk

-TIFF Uygulaması + Grup Koçluğu

-TIFF Uygulayıcısı Sertifika Programı

İşlevsel Akıcılık temelli eğitimlerimiz yanda verilmektedir. Alınan her eğitim TIFF Uygulamalı/Uygulamasız olarak hedef grubun ihtiyacına yönelik olarak verilebilir. TIFF Uygulaması yapıldığı takdirde, koçluk seanslarının yapılması zorunludur.

TIFF uygulamalı eğitimlerimiz, katılımcıların TIFF profili ve kendi yaşam dinamikleri esas alınarak interaktif çalışmalar ve meditasyonlar ile zenginleştirilmiştir. Ele alınan tüm kavram ve modeller, bireylerin duygu, düşünce, tutum ve davranışları ile ilişkilendirildiği için farkındalık ve değişim süreci somutlaşır.

Programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek veya kayıt olmak için 'Görüntüle' bağlantısına tıklayın.

 

Aile Şirketleri

Koçlar, İK Profesyonelleri ve Terapistler için TPLT-TIFF Uygulayıcısı Sertifika Programı

Ücret Türkiye'den katılanlar için 980 € + KDV. Tarih: 14-15 Eylül, 19 Ekim, 30 Kasım 2024 Koçlar ve mentorlar içi ICF akredite eğitim... TIFF Envanteri Uygulayıcısı olarak; Birey ve ekiplerin davranış örüntülerini ve hikayelerini keşfedebilirsiniz. Stresin ortaya çıkardığı etkisiz davranış stratejilerini, etkili …

İlham Alan ve İş Birlikçi Çalışanlarla Direnç Kültüründen Gelişim Kültürüne Geçmek

“Ben”den “biz”e geçerek birlikte yaratma kültürünü oluşturma  Tepki vermek yerine yanıt vermeyi seçmek, etkili iletişim ile çözüm odaklı olmak Güç savaşı yerine samimi ve gerçek olmayı tercih etmek Doğal çocuk enerjisine ulaşarak yaratıcılık ve inovasyonu arttırmak Ekip içinde ilişkisel ihtiyaçları …

Davranış Örüntülerini Fark Etmek: Otomatikten Otantiğe

Otantik davranarak gerçek olmak Ezbere söylemlerden sıyrılıp eleştirel düşünceye geçmek Bilinçli farkındalık ile anda olmak Etkisiz davranış örüntülerini fark ederek kaygıyı meraka dönüştürmek Anda olanları cesaretle kabul etmek ve kucaklamak “Neden böyle davranıyorum? Neden böyle hissediyorum? Bana bu kararı verdiren …

Çatışmaların ve Stresin Gizli Sebeplerini Öğrenmek ve Dönüşümü Gerçekleştirmek

Geribildirimi ileribildirim niyeti olarak algılamak; itiraz etmek yerine iş birlikçi olmak Kendini şımartmak yerine kendine değer vermek Aşırı toleranslı davranmak yerine kararlı ve yardımsever davranmak Dominant davranmak yerine kabul edici ve anlayışlı olmak Boyun eğmek yerine hayır diyebilmek İnsan zihninin kavramları …

Aile içi Psikolojik Dinamiklerin İş Ortamına Bulaşması

Ailesel ilişkiler ile profesyonel ilişki dengesini kurabilmek Sağlıklı aile kültürü, sağlıklı aile şirketi Rol çatışmasının çözümlenmesi Aile şirketleri için olumsuz en önemli risk faktörü aile içi psikolojik dinamiklerin iş ortamına bulaşmasıdır. Kültür tarafından belirlenmiş, otomatik olarak aktarılan roller şirket dinamiğine …

Değişim ve Gelişim Hikayeleri

Uygulayıcı eğitimim süresinde eğitmenlerin nezaketlerini ve sürece bağlılıklarını özellikle takdir ettim ve süpervizyon paha biçilemezdi. Eğitim, etkili davrandığım zamanlarda da enerjimi kaybettiğim zamanlarda da kendi davranışlarıma bakmama yardımcı oldu. Profesyonel yaşamımda kullanabileceğim değerli bir araç kazandım.

 

 

Agnieszka Woś-Szymanowska

İşletme Danışmanı, Polonya

Danışanlarınızla davranış çalışmak istiyorsanız, TIFF© envanterinin arkasında büyük bir titizlik ve araştırma var. Danışanlar, İşlevsel Akıcılık modelini ve kişisel gelişim yolculuklarındaki değerini hemen anlıyorlar. Rapor görsel olarak ilgi çekici ve iyi diyaloğu teşvik ediyor. Modelin dili (davranış boyutları) herhangi bir ortama, özellikle de işyerine kolayca aktarılabiliyor. İşlevsel Akıcılık topluluğu da tutkulu ve ilgi çekici.

 

 

Kate Shaw

Sure Potential Limited, İngiltere

Yetkili uygulayıcı eğitimine katıldım çünkü Transaksiyonel Analiz (TA) kuramına dayanan bir envanter kullanmak istiyordum. Bu eğitim, koçluk, eğitim ve organizasyonel bağlamlarda İşlevsel Akıcılık ve TA teorisi hakkında konuşmada kendime güvenimi geliştirdi. Süpervizyondaki çalışma grubu modeli pratik etmemiz, fikirlerimizi paylaşmamız ve karşılıklı destek almamız için muazzam olanaklar sundu. Süpervizyon, süreç boyunca çok değerliydi.

 

 

Sarah Lowes

Excalibur Development, İngiltere

Her zaman yeni bir şey öğrenecekmişsin gibi yaşarsan öğreneceksin.

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin