0
[global_basket]

Açık Beyin İşbirliği ile İşlevsel Akıcılık Okulu
Eğitmenler: Püren Savaş Gedikoğlu ve Sinan Canan
Yardımcı Eğitmen: Uzm.Psk.Dan. Bilgesu Başkurt
Tarihler: 02, 07, 14 ve 21 Mart, 04, 18 Nisan, 02 Mayıs 2024 

İşlevsel Akıcılık Okulu Nedir?
Ezbere hayat bilgisinden, işlevsel hayat bilgeliğine geçmeyi deneyimlediğiniz, interaktif olarak yapılandırılmış, ‘Etkili Yaşam Sanatı ve Becerisi’ okuludur.
İşlevsel Akıcılık Nedir?
Transaksiyonel Analiz psikoloji kuramından geliştirilmiş bir modeldir.
Günlük yaşamınızla ilişkilendirebileceğiniz ve pratik yöntemler içeren bir araçtır.
Etkili seçimlerde bulunmanıza destek olan “davranış menüsü”dür.
İlişkilerinizde etkililiğinizi arttıran bir “iletişim dili”dir.

Detaylı Bilgi

 

TPLT-TIFF Uygulayıcısı Sertifika Programı

10-11 Şubat, 17 Mart, 12 Mayıs 2024

Koçlar ve mentorlar için ICF onaylı 40 saatlik CCE eğitimi...
-TPLT ile birey ve ekiplerin davranış örüntülerini ve hikayelerini keşfedebilirsiniz. Stresin ve önceki öğrenmelerin ortaya çıkardığı etkisiz davranış stratejilerini, etkili olanlar ile değiştirmelerine yardımcı olursunuz. Yani otomatikten otantiğe geçmelerine...
-Gelişim ve dönüşüm uygulamalarında “TIFF Etkili Davranış Menüsü” ile süreci ve yaşamı kolaylaştırabilirsiniz.

Detaylı bilgi

İşlevsel Akıcılık'a Giriş Eğitimi

Kendini anlamak ve ilişkilerini daha etkili yönetmek isteyen herkesi bekliyoruz. Eğitimde;

-İşlevsel Akıcılık modeli ile tanışırsınız
-Gerçek hayattan vaka analizleri- örnek olay çalışmaları ile İşlevsel Akıcılık modelini interaktif şekilde somutlaştırma ve uygulama fırsatı yakalarsınız
-İçsel enerjinizi verimli kullanmak için etkili bir kaynak kazanırsınız
-Hem mesleki hem de kişisel yaşamınızdaki ilişkilerinizin işlevselliğine katkı sağlar, iş birliği yollarını öğrenmeye başlarsınız

Detaylı bilgi

Kurumunuz için TA Kuramına ve İşlevsel Akıcılığa Dayanan Çağdaş Eğitimler 

-Şefkatli ve özşefkatli çalışanlara, liderlere ve kurumlara dönüşme 
-“Ben”den “biz”e geçerek birlikte yaratma kültürünü oluşturma 
-Bireylerde psikolojik iyi oluşu ve dayanıklılığı geliştirme
-Kurumlarda güven ve gelişim iklimini destekleme
-Endişe ve kaygıyı merak ile değiştirme
-İletişimi güçlendirme
-Verimliliği arttırma

Detaylı bilgi 

Okulunuz İçin TA Kuramına Dayanan Çağdaş Bir Eğitim: “Akıcı Okullar, Öğretmenler ve Öğrenciler”

-“Yapabilirim-yapabiliriz” bakış açısı ile gelişimin önündeki engelleri kaldırma
-Şefkatli ve özşefkatli öğretmenlere, yöneticilere ve okullara dönüşme
-Güven ve iş birliğine dayanan birlikte öğrenme iklimi geliştirme
-“Ben”den “biz”e geçerek birlikte yaratma kültürünü oluşturma
-Öğrencilerdeki endişe ve kaygıyı merak ile değiştirme
-Verimliliği arttırma

Detaylı bilgi

Sevgili Koçlar,
TIFF Envanteri ile Seanslarınızın ve Eğitimlerinizin Etkililiğini Arttırın...

Danışanlarınızın
-Davranış hikayelerini keşfedin
-İşlevsel davranış hikayesi yaratmasına rehber olun
-“An”da kalarak etkili davranışları seçmelerine destek olun
-Etkili iletişim ve ilişki stratejileri geliştirmeleri için “davranış menüsü” sunun

Detaylı bilgi

Sevgili Terapistler,
TIFF Envanteri ile Seanslarınızın Etkililiğini Arttırın...

Danışanlarınız ile
-Çocuklukta geliştirdiği başa çıkma stratejilerini keşfedin
-Etkili olmayan davranış örüntülerini fark edin
-Geçmiş ve geçmişi tetikleyen tutum ve davranışları “şimdi ve burada”da tespit edip ayıklayın
-İşlevsel yeni yaşam senaryoları yaratın
-İyileşme sonrası işlevselliği artırın

Detaylı bilgi

İşlevsel Akıcılık Üzerine

Yaşam İşlevlerinde Etkililiği Arttırmak

İşlevsel Akıcılık, insanın yaşam enerjisini israf etmeden kendini gerçekleştirme, kendisi ve diğer kişilerle ilişkisinde etkililiği arttırma, anda olma sanatı ve becerisidir.

Model ve envanter; Kültür ile yerleşmiş, sorgulanmayan algı ve kavramları yeniden ele alır, tutarlı olmayı ve içsel bütünlüğü destekler.

 • Bireylerin yanlış öğrenmelerden kaynaklı etkisiz davranışları fark etmelerini sağlar.
 • Etkili davranışların neler olduğunu öğretir.
 • Yeni davranışları yaşamına entegre etmenin yollarını gösterir.

TIFF, bireyleri kişilik kalıpları ile tanımlayan kişilik envanterlerinden farklılaşarak, somut tutum ve davranışlara odaklanır.

TIFF© Envanteri kişinin kendisi ve başkaları için en faydalı kararları vererek eylemlerinin sorumluluğunu almasını destekleyen bir kişisel gelişim envanteridir.

İşlevsel Akıcılık ve TIFF, kurumlara, ekiplere, ailelere ve bireylere kariyer ve sosyal yaşamlarında kullanabilecekleri ortak bir dil sağlar. Hedeflere daha az stresle nasıl ulaşabileceğini, enerji ve zamanın nasıl daha verimli kullanılabileceğini ve en önemlisi yaşamda nasıl başarılı ve huzurlu olunabileceğinin yolunu açar.

Detaylı bilgi

Keşfet

İşlevsel Akıcılık, olumlu davranış değişikliği sağlamak veya dönüşümü başlatmak isteyip istemediğinizden bağımsız olarak, insan gelişimini desteklemek için herkes tarafından, her yerde uygulanabilir.

İşlevsel Akıcılık Kitapçığı

İletişime Geç

TIFF Uygulayıcısı olarak uluslararası profesyoneller ile etkileşim kurabilirsiniz. Kişisel ve mesleki gelişiminizi desteklemek ve daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.

İletişim

Kayıt ol

Terapist, danışman, koç, mentor, eğitimci ya da yöneticiyseniz, işlevsel akıcılık modelini ve TIFF'i kullanarak, başkalarına rehberlik etmedeki etkililiğizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Eğitim programlarımıza göz atın.

Eğitimler

Değişim ve Gelişim Hikayeleri

TIFF geribildirim sürecimde hayatımın önemli bölümünü kapsayan bireysel ve toplumsal ilişkilerimde sağlıklı iletişim kurabilmek adına hangi adımları izlemem gerektiği konusunda farklı bir vizyon kazandım. Mor tuzaklardan (etkili olmayan davranış) uzak durabilmek için neler yapmam gerektiği konusunda bilgilendirildim. Olmak istediğim kişiye dönüşebilmem için güzel bir yol haritası öğrendiğimi düşünüyorum. Hayatımın her alanında yararlanabilirim.

Öykü Altan

Ekonomist

İşlevsel Akıcılığı ilişkilerimi ve kendimi anlamada çok faydalı bir model olarak deneyimledim. Davranışları seçme gücüne sahip olduğumu fark ettim. Kendisi ve çevresi ile ilişkisinde gerçek bir değişim görmek isteyen herkes bu deneyimi yaşamalı. TIFF© uygulayıcınız ile diyalog bu değişimin anahtarı!

 

Esra Yılmaz

Psikolojik Danışman & Aile Danışmanı

Bir süredir bildiğim, ancak yaşamıma tam anlamı ile dahil edemediğim mindfullness kavramının ete kemiğe bürünmesi, İşlevsel Akıcılık kavramını idrak etmem, ve TIFF sayesinde kendimi daha iyi tanımam ile mümkünleşti...

İşletmeci

İsmihan Şentürk

İşlevsel Akıcılık, bilinçsiz davranışları farkındalığa getirerek yeni ve etkili davranışlar için fırsat yarattığı için koçlukta kullanılabilecek güçlü bir araç olduğunu düşünüyorum. TIFF© uygulayıcısının geribildirimi ilgimi çekerek aktif katılmamı sağladı ve söylenenleri içselleştirdim. Birkaç gün sonra herhangi bir zorlukla karşılaştığımda kendime “Şu an hangi modun davranışlarını kullanıyorum?, Hangi davranış değişikliği bana yardımcı olur?” sorularını yöneltirken buldum. 

Alex van Oostveen

COMENSA, Güney Afrika

İşlevsel Akıcılık ve TIFF deneyimi benim için çok değişik ve verimli oldu. Hem kendimi hem de içimdeki kendimi keşfetmeme sebep oldu. Güçlü ve zayıf yönlerimi (içimde bildiğim) somutlaştırmamı sağladı. Farklı bakış açıları kazanmamı sağladı. Böyle kıymetli bir çalışma içinde olmaktan çok mutluyum, çok teşekkür ederim. 

Hande Kulakçı

TIFF© bireysel geribildirim süreçlerinde katılımcılar modeli anlayarak kendi davranışlarının yarattığı etki ile yüzleştiler. Bu lider olarak gelişimleri için bunu anlamaları önemliydi. İşlevsel Akıcılık modelini kullanmak, ekibimizi öze ve otantik olmaya yaklaştırdı.

 

 

Tanya van der Heijden

NH Otelleri, Hollanda

TIFF© geribildirim sürecinde danışanım gerçekte ne yaşadığını, nerelerde etkili olduğunu, nerelerde enerjisini kaybettiğini, neye ihtiyacı olduğunu somut şekilde ifade edebildi. Yeni davranışlar seçtikçe yaratıcı olmak için daha çok enerji buldu. Bu değişimi görebilmek mükemmeldi.

 

Valérie Cionca

TIFF© Uygulaycısı & Ülke Network Kurucusu, İsviçre

işlevsel Akıcılık projesinde ve TIFF neticesinde fark ettiğim, aslında hep düşündüğüm veya hayatıma uygulamak istediğim şeyin aydınlanmak değil de değişim olması gerektiği oldu. Değişimin basit fakat kolay olmadığını fark ettim. Kendimi tanımak, anlamak ve kabul etmek yolunda çok güzel rehber oldunuz bana çok teşekkür ederim.

Hanze Gençsoy

Kim davranışlarının profesyonel, kişisel ve sosyal yaşamı nasıl etkilediğini fark etmek ve farkındalığını geliştirmek istiyorsa İşlevsel Akıcılık tam ona göre!  Sadece sürece açık görüşlü olarak başlayın, iyiden, kötüden ve çirkinden korkmayın - Unutmayın hepimizin değişim ve gelişime ihtiyacı var.

  

Nina Griffee

Operasyon Yöneticisi, Endonezya

İşlevsel Akıcılık, davranış kalıplarımın ve aksiyonlarımın altında yatan güdüleri anlamlandırmamı ve kendimi daha iyi anlamamı sağladı. TIFF© önüme bir ayna koydu ve anne, eş, evlat, arkadaş ve girişimci olarak bu hayatı etkili yaşamam için yön gösterdi.

  

Sulaika Janga

Danışman - Lighthouse Danışmanlık Hizmetleri, Curaçao

İşlevsel Akıcılık ile olayları nasıl daha etkili ve pozitif bir şekilde yönetebileceğimi, insanları daha üretken olmaları konusunda hangi tekniklerle etkileyebileceğimi ve ikna edeceğimi öğrendim. TIFF©’i yapmak liderlik tarzımın yol gösterme-rehberlik etme becerimi nasıl etkilediğini fark etmeme yardımcı oldu.

 

Monika Rai

Dijital Pazarlama Müdürü- Proprofs, India

Güçlü yanlarım, çalışma şeklim, olaylara yaklaşma ve kendimle nasıl başa çıkma tarzımla ilgili çok şey öğrendim. TIFF© uygulayıcım bütün süreci kolaylıkla işleyebileceğim ve kendi hayatımla ilişkilendirebileceğim şekilde yönlendirdi. Hem iş yaşamıma hem de bireysel yaşamıma çok değer kattı.

  

Nidhi Jain

IK Başkan Yardımcısı - CPA Global, Hindistan

İşlevsel Akıcılık ile Yaşamda Etkililiğinizi Arttırın

Sık sorulan sorular

 • TIFF© nedir?

  TIFF (Temple Index of Functional Fluency- Temple İşlevsel Akıcılık İndeksi) iyi oluşu arttıran, duygusal okuryazarlığı geliştiren, davranışsal değişimi güçlendiren ve o anki tutum ve davranışları değerlendiren aktometrik bir uygulamadır. Transaksiyonel Analiz kuramına dayanır. Online bir envanter uygulaması sonrası TIFF© Uygulayıcısı ile bire bir geri bildirim seansını içerir. Süreç her birey için eşsizdir. Geribildirim süresinde rapor uygulayıcı ile birlikte yorumlanır, hayattaki somut örnekleri tartışılır. Sonucun birey ve diğer kişilere faydalı olacak şekilde nasıl kullanılacağına dair destek verilir. TIFF© süreci kişisel gelişim, duygusal okuryazarlık, morali yükselterek motivasyon geliştirme ve davranış değişikliği oluşturma alanlarında bireyi destekler. Bireyin nasıl davranış gösterdiğini, enerjisini nereye yoğunlaştırdığını ve bunu ne kadar etkili yaptığını görmesine yardımcı olur. TIFF© sürecinden kazanılan öz farkındalık, kişiler arası beceriler ve anlayış, insanların etkili ilişkiler kurma ve daha iyi kararlar alma becerilerini geliştirir. 

   

   

 • İşlevsel akıcılık ve TIFF aynı şey midir?

  Hayır. İşlevsel Akıcılık Susannah Temple tarafından geliştirilmiş bir modeldir. Başkalarıyla enerjisini etkili olmayan şekilde harcamadan verimli bir şekilde çalışmak isteyen her birey ve profesyonel için son derece değerlidir. TIFF© ise bu modelden geliştirilmiş akrometrik bir kişisel gelişim anketidir. Fakat kendinize ve davranışlarınıza dair farkındalığınızı arttırmanız ve raporunuzu TIFF© uygulayıcısı ile derinlemesine incelemeniz için Bireysel TIFF© Uygulamasını öneririz. 

   

   

 • TIFF©’i diğer envanterlerden ayıran nedir?

  Geribildirim süreci bireyin kişisel profilini yetkili uygulayıcı ile değerlendirme ve birlikte keşfetme süreçlerini içerir. Bu anlamda bilgisayar temelli bir uygulama değildir, etkileşim içerir. TIFF© bireyleri kişilik tipleri ile etiketleyen 
bir ölçek değildir. Davranışları değerlendiren akrometrik bir kişisel gelişim envanteri olarak diğer ölçeklerden ayrılır.

 • TIFF© geçerli ve güvenilir bir envanter mi?

  TIFF© (Temple Index of Functional Fluency), akademik araştırma sonuçlarına dayanan ve uluslararası geçerliliği olan ödüllü bir kişisel gelişim anketidir. İşlevsel Akıcılık modeline dayalı koçluk ve mentorluk aracıdır. Akredite bir uluslararası ağ tarafından desteklenen TIFF©, 15 yılı aşkın bir süredir hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kullanılmaktadır.

   

   

 • Nasıl TIFF© uygulayıcısı olabilirim?

  Uygulayıcı olmak için TIFF© Uygulayıcısı Sertifika Programı’na katılmanız gereklidir. Daha fazla bilgi için TIFF Uygulayıcısı Olmak sayfasını inceleyebilirsiniz.

 • TIFF© uygulayıcısı olmam için hangi yeterliliklere sahip olmam gerekiyor?

  Koçluk, mentorluk, danışmanlık,  eğitim, psikoterapi ve ilgili alanlarda 3 yıl deneyiminiz ve Transaksiyonel Analiz (TA) hakkında giriş düzeyinde bilginizin olması gerekir. İşlevsel Akıcılık modeli ve TIFF, Transaksiyonel Analiz Kuramına dayanır. Bu nedenle TA hakkında bilgisi olmayan kişiler için Mini TA eğitimi düzenlenmektedir. Daha fazla bilgi için TIFF Uygulayıcısı Olmak sayfasını inceleyebilirsiniz.

 • TIFF©’i uygulayabilmek için akreditasyon sürecinden geçmem gerekiyor mu?

  Hayır. Ancak, sertifikalı bir TIFF© uygulayıcısı tüm TIFF© süreci boyunca size rehberlik etmelidir. 

   

 • TIFF envanterini kullanmadan İşlevsel Akıcılık modeli ile çalışabilir miyim?

  Evet, isteyen herkes İşlevsel Akıcılık modelini öğrenerek kendi davranışlarını anlamlandırmak  ve  yeni yollar bularak değiştirmek için kullanabilir. Kendi İşlevsel Akıcılık yolculuğunuza başlamak isterseniz Başlangıç Paketini indirebilirsiniz ayrıca bireysel ve çalışma yaşamınızda yararlanabileceğiniz eğitimler ile ilgili de bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

   

   

 • Bir lider olarak ekibimden en iyiyi alamıyorum. İşlevsel Akıcılık bana nasıl yardımcı olabilir?

  İşlevsel akıcılık modelini öğrenerek etkili ve etkili olmayan davranış kalıplarınızı net bir şekilde görürsünüz. Etkili olan davranışlarınızla nasıl çevreden olaya ve duruma uygun yanıtlar aldığınızı ve etkili olmayan davranışlarınızla nasıl otomatik tepkiler aldığınızı anlayacaksınız. Sonuç olarak, ne yapmaya devam edeceğinizi ve hangi yeni davranışları deneyeceğinizi seçebileceksiniz. Bu hem sizin hem de ekibiniz için faydalı olacak. 

  Bir sonraki adımda, kurumunuza İşlevsel Akıcılık'ı tanıtarak, başkalarını birlikte ve sizinle birlikte iyi çalışmaları için ilham ve motive edebilirsiniz. Bu, çalışanların ve ekiplerin şunları yapmasına yardımcı olacaktır:

  • Kendi davranışları için sorumluluk almalarına
  • Kendilerini mutlu ve tatmin içinde hissetmelerine
  • Daha etkili işbirliği yapmalarına
  • Daha verimli performans göstermelerine
  • Her alana “yapabilirim” ve “yapabiliriz” bakış açısı ile yaklaşmalarına

Tanışalım

Püren Savaş Gedikoğlu BAEd, MBA

Türkiye Network Kurucusu & TIFF Uygulayıcısı

Gelin, birlikte duygusal okuryazarlığı geliştirelim, davranışsal değişimi güçlendirelim, bireylerin ve toplumların iyi oluşunu arttıralım...

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin