0
[global_basket]

Okullar için İşlevsel Akıcılık

Zamanın ruhu ile paralel her alanda yaşanan paradigma değişimi eğitimde de etkisini gösteriyor. İhtiyaçların, içgüdülerin, inançların, duyguların, değerlerin ve becerilerin merkeze alındığı bu geçişte bireyin biricikliği ön plana çıkıyor. Aynı geçiş, öğrenme ve öğretme anlayışlarında da yaşanıyor. Bilgiye çok kolay ulaşılabilmesi eğitimde önceliği değiştiriyor.
Bilgi edinmek yerine bilgiden anlam çıkararak kendinde ve çevresinde fark yaratmak önem kazanıyor. Bu durum bireylerin içsel yani psikolojik becerileri kazanmasına olan ihtiyacı vurguluyor.

Geliştirdiğimiz eğitimler, bireyin içsel süreçlerini anlayarak etkili davranışları seçmelerine, yaşamdaki işlevlerini akıcı şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Şefkat, güven, cesaret ve iş birliğine dayanan okul ve sınıf ikliminin nasıl yaratılacağına odaklanıyor.

Eğitim- öğretim süreçleri desteklenerek öğrenmenin derinleşmesi, akademik ve yaşam başarısının arttırılması amaçlanıyor.

İşlevsel Akıcılık Modeli, öğretmen ve yöneticileri bilgi ile yetkilendirirken; TIFF Envanteri işlevselliği bozan etkili olmayan davranışlarını fark edip etkili olanlar ile değiştirmeleri için somut davranış menüsü veriyor.

Eğitim içeriklerimizde yer alan; duygusal okuryazarlık, mindfulness, psikolojik dayanıklılık, öz farkındalık, güvengen iletişim, şefkat, merak, cesaret gibi psikolojik becerilerin okul ortamında ve sınıf içinde nasıl ele alınacağı sistem bakış açısı ile katılımcılara aktarılıyor.

Programlarımız, tüm eğitim kademelerindeki bireylerin kişisel ve mesleki gelişimi için uygundur.

Eğitim Programlarımız

İşlevsel akıcılık ve etkili davranış seçimleri ile
öğrenme ve gelişim ortamını besleyin.

Bire bir TIFF Deneyimi


İşlevsel Akıcılığı tanımaya başlamanın en etkili yolu, "Bire Bir TIFF Deneyimi" dir. Ancak kendi üzerinizden envanteri deneyimleyerek etkililiğini fark etme şansına sahip olursunız. TIFF profiline sahip olmak "kişisel" olanı "kişisel gelişim"e çevirir.

Bire bir seansınız öncesinde uygulayıcınız TIFF Envanterini doldurmanız için size online bir bağlantı gönderir. Envanteri doldurduktan sonra raporunuzu alır ve sosyal davranış kalıplarınızın anlık görüntüsünü/profilini görürsünüz. İşbirliğine dayalı bire bir geri bildirim seansında, davranışsal profilinizi anlar ve bu bilgileri nasıl kullanılacağınızı öğrenirsiniz. 


Bire bir seans alamak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. bilgi@functionalfluency.com

Bireyler için İşlevsel Akıcılık

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin