0
[global_basket]

Temple İşlevsel Akıcılık Envanteri (TIFF©)

TIFF Nedir?

TIFF (Temple Index of Functional Fluency- Temple İşlevsel Akıcılık İndeksi) iyi oluşu arttıran, duygusal okuryazarlığı geliştiren, davranışsal değişimi güçlendiren ve o anki tutum ve davranışları değerlendiren aktometrik bir uygulamadır. 108 sorudan oluşur. Dileyen herkese online olarak uygulanır. 3 farklı insan işlevindeki (Sorumluluk alma, Kendini var etme ve Anda olma) 5 etkili, 4 etkisiz modda, 54 farklı tutum ve davranışı irdeleyerek kişilerin enerjisini nasıl dağıttığını gösterir. Farkındalıklarını arttırmalarını sağlar.

TIFF Ne değildir?

İşlevsel Akıcılık ve TIFF©, diğer ölçme-değerlendirme envanterleri arasında özel bir yere sahiptir. Diğer birçok envanter kişiliğe ve insanların doğuştan getirdikleri özelliklerine vurgu yaparken İşlevsel Akıcılık, kişilik yapısına bağlı olmaksızın her sağlıklı bireyin farklı durumlar ve ulaşılmak istenen hedefler için en uygun olan etkili davranışlardan yararlanabileceği varsayımına inanır. Kısacası, bireyleri kişilik tipleri ile etiketleyen bir ölçek değildir.

İletişim ve işbirliğinin iyi gitmediğini düşündüğünüzde, İşlevsel Akıcılık yaklaşımı size yaşadığınız bu durumun sebeplerini bulmanıza, kendi içinizdeki engelleri aşmanıza, aynı zamanda akıcı iletişim ve işbirliğini yeniden oluşturmak için gerekli araçları sağlamanıza yardım eder.

TIFF'İ Diğer Envanterlerden Ayıran Özellikler

  • Psikometrik değil, aktometrik yani davranışı değerlendiren bir ankettir. Bireyi, özel ve iş yaşamı ile bir bütün olarak ele alır
  • Bireyi etiketlemez, kategorize etmez, diğer kişi ve
  • normlarla karşılaştırmaz
  • İşe uygun kişilik tipini seçmektense çalışanın işi yapabilmesi için yetkinliğinin geliştirilmesine odaklanır.
  • Bilgisayar temelli otomatik yorumları içermez. Her profil eşşiz ve bireye özgüdür
  • Geçmiş öğrenmeler ile olumlu olduğu varsayılan bazı davranışların aslında enerji kaybına neden olan, etkisiz davranışlar olduğunu fark ettirir
  • Etkisiz davranışların hangi etkili davranışlar ile değiştirilebileceği yönünde somut aksiyon planı için 
veri sunar

Bireysel veya kurum içi TIFF Uygulaması yapmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçiniz.

TIFF Profili, etkili davranışların seçilebileceği 

“Davranışlar Menüsü” sunar

Bire bir TIFF Deneyimi


İşlevsel Akıcılığı tanımaya başlamanın en etkili yolu, "Bire Bir TIFF Deneyimi" dir. Ancak kendi üzerinizden envanteri deneyimleyerek etkililiğini fark etme şansına sahip olursunız. TIFF profiline sahip olmak "kişisel" olanı "kişisel gelişim"e çevirir.

Bire bir seansınız öncesinde uygulayıcınız TIFF Envanterini doldurmanız için size online bir bağlantı gönderir. Envanteri doldurduktan sonra raporunuzu alır ve sosyal davranış kalıplarınızın anlık görüntüsünü/profilini görürsünüz. İşbirliğine dayalı bire bir geri bildirim seansında, davranışsal profilinizi anlar ve bu bilgileri nasıl kullanılacağınızı öğrenirsiniz. 


Bire bir seans alamak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. bilgi@functionalfluency.com

Bireyler için İşlevsel Akıcılık

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin