0
[global_basket]

Davranış Örüntülerini Fark Etmek: Otomatikten Otantiğe

Ücret için lütfen iletişime geçiniz
 • Otantik davranarak gerçek olmak
 • Ezbere söylemlerden sıyrılıp eleştirel düşünceye geçmek
 • Bilinçli farkındalık ile anda olmak
 • Etkisiz davranış örüntülerini fark ederek kaygıyı meraka dönüştürmek

 • Anda olanları cesaretle kabul etmek ve kucaklamak

“Neden böyle davranıyorum? Neden böyle hissediyorum? Bana bu kararı verdiren nedir?” Sorularını kendinize hiç yönelttiniz mi? Bu gibi sorulara cevap bulmadan değişim ve gelişim mümkün mü? Nörobilim araştırmaları davranışlarımızın büyük ölçüde bilinç dışı süreçlerden kaynaklandığını gösteriyor. Anda kalıp bilinçli tercihler yapmak ve somut davranış değişimi gerçekleştirmek için kendimize uzaktan bakıp davranışlarımızın altında yatan sebeplere büyüteç tutmamız gerekir.

Otantik ve etkili davranış seçimleri yapabilmek için aşağıdaki kavramları ele alıyoruz:

 • Transaksiyonel Analiz kuramındaki sürücüler ve komutlar kavramları ile tanışmak
 • Sürücü ve komutlardan beslenen davranışları fark etmek
 • Bilinçli farkındalık ve otantik olmak arasındaki ilişkiyi keşfetmek
 • Davranışlara ve kararlara uzaktan bakmayı öğrenmek
 •  Kaygının ne zaman ezberlenmiş bir tepki, ne zaman tehlikelerden koruyan bir enerji kaynağı olduğunun ayırdına varmak

 • Kendine otomatik davranışlardan kurtulma iznini vermek

 • Yaşam senaryosunu yeniden yazabilme yetkisini kullanmak

 • Bireylerin doğal çocuk enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını engelleyen inançları fark etmek

   

 

 

İletişime geçin

Değişim ve Gelişim Hikayeleri

Uygulayıcı eğitimim süresinde eğitmenlerin nezaketlerini ve sürece bağlılıklarını özellikle takdir ettim ve süpervizyon paha biçilemezdi. Eğitim, etkili davrandığım zamanlarda da enerjimi kaybettiğim zamanlarda da kendi davranışlarıma bakmama yardımcı oldu. Profesyonel yaşamımda kullanabileceğim değerli bir araç kazandım.

 

 

Agnieszka Woś-Szymanowska

İşletme Danışmanı, Polonya

Danışanlarınızla davranış çalışmak istiyorsanız, TIFF© envanterinin arkasında büyük bir titizlik ve araştırma var. Danışanlar, İşlevsel Akıcılık modelini ve kişisel gelişim yolculuklarındaki değerini hemen anlıyorlar. Rapor görsel olarak ilgi çekici ve iyi diyaloğu teşvik ediyor. Modelin dili (davranış boyutları) herhangi bir ortama, özellikle de işyerine kolayca aktarılabiliyor. İşlevsel Akıcılık topluluğu da tutkulu ve ilgi çekici.

 

 

Kate Shaw

Sure Potential Limited, İngiltere

Yetkili uygulayıcı eğitimine katıldım çünkü Transaksiyonel Analiz (TA) kuramına dayanan bir envanter kullanmak istiyordum. Bu eğitim, koçluk, eğitim ve organizasyonel bağlamlarda İşlevsel Akıcılık ve TA teorisi hakkında konuşmada kendime güvenimi geliştirdi. Süpervizyondaki çalışma grubu modeli pratik etmemiz, fikirlerimizi paylaşmamız ve karşılıklı destek almamız için muazzam olanaklar sundu. Süpervizyon, süreç boyunca çok değerliydi.

 

 

Sarah Lowes

Excalibur Development, İngiltere

Detaylı bilgi

İletişime geçin

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin