0
[global_basket]

Çatışmaların ve Stresin Gizli Sebeplerini Öğrenmek ve Dönüşümü Gerçekleştirmek

Ücret için lütfen iletişime geçiniz
 • Geribildirimi ileribildirim niyeti olarak algılamak; itiraz etmek yerine iş birlikçi olmak
 • Kendini şımartmak yerine kendine değer vermek
 • Aşırı toleranslı davranmak yerine kararlı ve yardımsever davranmak
 • Dominant davranmak yerine kabul edici ve anlayışlı olmak
 • Boyun eğmek yerine hayır diyebilmek

İnsan zihninin kavramları bir yere oturtma ihtiyacı vardır. Eğer kişinin karşılaştığı olay, geçmiş yaşam deneyimleri ile benzerlik gösteriyorsa zihin otomatik olarak elindeki veriyi kullanarak bir yanıt verecektir. Peki ya geçmiş deneyim ve öğrenmelerimiz bizlere kavramları yanlış algılattıysa? Doğru bildiklerimiz yanlışsa ve bizler yaşamı gerçekler üzerinden algılamıyorsak? O zaman derin bir yanılsama içerisinde olmaz mıyız?

Yaşanan çatışmaların gizli sebepleri, bireylerin olay ve durumları kendi gerçeklikleri üzerinden algılayan bir anlayışla hareket etmeleri ve ortaklığın sağlanamamış olması olabilir. Bunun nedeni herkesin yaşamdaki kavramlardan anladıklarının farklı olmasıdır. Örnek olarak bir kişi hatalarının kapatılmasını sevgi olarak algılarken, karşı tarafın hataları kapatmayıp, düzeltmek için geri bildirim vermesi iki tarafın da birbirlerini sevmediği yanılgısına sebep olacaktır. Benzer şekilde sağlığımızı düşünmeyip sırf kendimizi şımartmak ve anlık olarak haz almak için üst üste yediğimiz sağlıksız yiyecekler bizi uzun vadede kendimize değer vermekten uzaklaştıracaktır. Kendini şımartma davranışını kendine değer vermek olarak değerlendirdiğimizde gideceğimiz yol çok farklı olacaktır. Özetle, kısa dönemli edindiğimiz haz,uzun dönemdeki yaşam doyumumuzu etkileyecektir. Bu nedenle, kavramlar erinden netlik sağlanmadığı zaman benzer enerji kaynaklarından hareket edip tamamen farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Bu eğitimimizde kavramlarda netleşmeyi ve davranışların geldiği farklı niyet ve enerji kaynaklarına ışık tutuyoruz.

Öz farkındalık ile çatışma ve stresi etkili yönetmek için aşağıdaki konuları ele alıyoruz:

 • “Kendisi ile ilişki kurma” olgusu ile tanışmak

 • İleri bildirim aldığında duygu durumunu fark edip hata yapmakla ilgili algılarını ve bakış açılarını sorgulamak

 • Ekipteki çatışmayı ve stresi tetikleyen durumları ve söylemleri fark etmek

 • Stres ve çatışma anındaki tepkileri ve etkili olmayan davranış stratejilerini çözümlemek

 •  Kişiler arası ilişkilerde empati ile yaklaşmayı, anlamayı ve kabul etmeyi seçmek

 • Kurum içi deneyimleri bir perspektife oturtmak

 • Kurumda kritik öneme sahip olan ekip çalışması, iş birliği, liderlik, sorumluluk gibi kavramların davranışsal tanımlarında fikir birliğine varmak

   

   

    
İletişime geçin

Değişim ve Gelişim Hikayeleri

Uygulayıcı eğitimim süresinde eğitmenlerin nezaketlerini ve sürece bağlılıklarını özellikle takdir ettim ve süpervizyon paha biçilemezdi. Eğitim, etkili davrandığım zamanlarda da enerjimi kaybettiğim zamanlarda da kendi davranışlarıma bakmama yardımcı oldu. Profesyonel yaşamımda kullanabileceğim değerli bir araç kazandım.

 

 

Agnieszka Woś-Szymanowska

İşletme Danışmanı, Polonya

Danışanlarınızla davranış çalışmak istiyorsanız, TIFF© envanterinin arkasında büyük bir titizlik ve araştırma var. Danışanlar, İşlevsel Akıcılık modelini ve kişisel gelişim yolculuklarındaki değerini hemen anlıyorlar. Rapor görsel olarak ilgi çekici ve iyi diyaloğu teşvik ediyor. Modelin dili (davranış boyutları) herhangi bir ortama, özellikle de işyerine kolayca aktarılabiliyor. İşlevsel Akıcılık topluluğu da tutkulu ve ilgi çekici.

 

 

Kate Shaw

Sure Potential Limited, İngiltere

Yetkili uygulayıcı eğitimine katıldım çünkü Transaksiyonel Analiz (TA) kuramına dayanan bir envanter kullanmak istiyordum. Bu eğitim, koçluk, eğitim ve organizasyonel bağlamlarda İşlevsel Akıcılık ve TA teorisi hakkında konuşmada kendime güvenimi geliştirdi. Süpervizyondaki çalışma grubu modeli pratik etmemiz, fikirlerimizi paylaşmamız ve karşılıklı destek almamız için muazzam olanaklar sundu. Süpervizyon, süreç boyunca çok değerliydi.

 

 

Sarah Lowes

Excalibur Development, İngiltere

Detaylı bilgi

İletişime geçin

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin