0
[global_basket]

Kurumlarda TIFF Uygulaması

Kurumunuz için TIFF uygulamasında kurumunuzun, yönetici ve çalışanlarınızın ihtiyacı gözetilmektedir. Kurum kültürünüze, ihtiyaç ve amaçlarınıza en uygun yapılanma oluşturulur.

Uygulama süreci neleri içerir?

Katılımcılar, online olarak TIFF envanterini doldurur.
İşlevsel Akıcılık modelinin öğrenildiği ve TIFF profilinin değerlendirilip kişisel gelişim planının oluşturulduğu geribildirim seansı her katılımcı ile bireysel olarak yapılır. Bu seanslar katılımcının nasıl davranış gösterdiğini, enerjisini etkili ve etkili olmayan hangi davranışlara yoğunlaştırdığını görmesine yardımcı olur. İş ve özel yaşamda gösterdiği etkili olmayan davranış kalıplarını ve bunların kendisi ve çevresi üzerindeki etkisini değerlendirerek hangi etkili davranışlar ile değiştirilebileceğini sorgular ve rehberlik alır.
Her katılımcı ile bireysel geribildirim süreci tamamlandıktan sonra grup profili çıkartılır.
Uygulayıcı tarafından amaç ve kuralların belli olduğu; yargılama ve etiketlemenin olmadığı, katılımcıların ben dili ile iletişim kurduğu; duygu ve düşüncelerini açık ve dürüst şekilde paylaştığı güvenli bir çalışma ortamı yaratılarak grup çalışması yapılır. Bu seansta grubun güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilir. Kurumda morali ve verimliliği düşüren ve iş birliğini engelleyen davranışların neler olduğu üzerine konuşulur. Hem bireysel hem de kurumsal hedeflere ulaşmayı destekleyen hem de herkes için fayda sağlayacak yeni davranışlar sorgulanır.
Liderlik geliştirme, ekip verimliliği gibi kurumun ihtiyacını karşılayan, yeni ve etkili davranışların pratik edilmesi ve etkili bir kurum dili geliştirilmesini içeren eylem planı yapılır.

İstendiğinde kurum içi ek İşlevsel Akıcılık eğitimleri düzenlenebilir.

Bireysel profilleri ile çalışmaya devam etmek isteyen bireylere ek hizmet sunulabilir veya uygulayıcılara yönlendirme yapılabilir.

Ortak bir dilin konuşulduğu ve etkili davranışların aktığı bir ekip ile verimliliğe...

Bire bir TIFF Deneyimi


İşlevsel Akıcılığı tanımaya başlamanın en etkili yolu, "Bire Bir TIFF Deneyimi" dir. Ancak kendi üzerinizden envanteri deneyimleyerek etkililiğini fark etme şansına sahip olursunız. TIFF profiline sahip olmak "kişisel" olanı "kişisel gelişim"e çevirir.

Bire bir seansınız öncesinde uygulayıcınız TIFF Envanterini doldurmanız için size online bir bağlantı gönderir. Envanteri doldurduktan sonra raporunuzu alır ve sosyal davranış kalıplarınızın anlık görüntüsünü/profilini görürsünüz. İşbirliğine dayalı bire bir geri bildirim seansında, davranışsal profilinizi anlar ve bu bilgileri nasıl kullanılacağınızı öğrenirsiniz. 


Bire bir seans alamak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. bilgi@functionalfluency.com

Bireyler için İşlevsel Akıcılık

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin