0
[global_basket]

TA Kuramına Dayanan Çağdaş bir Eğitim: “İlham Veren Şefkatli Liderler İle Güven İklimi Yaratma”

Ücret için lütfen iletişime geçiniz

Kurumlara özel!

 • Kabul edici liderlere ve ortak dili konuşan kurumlara dönüşmek
 • Yaptıran değil;
geliştiren ve büyüten sorumluluk anlayışını benimsemek
 • Liderlik sürecini sosyal, psikolojik ve varoluşsal derinliklerde bütünleştirerek örnek olmak
 • Cesaret ve bilinçli farkındalık ile andaki gerçek dinamikler üzerinden zor konuşmaları yapabilmek
 • Dominant ve kaçıngan liderlik anlayışından alan açan ve yetkilendiren liderlik anlayışına geçmek

 Kurum başarısı liderlerin kurumsal hedefleri belirleme ve gerçekleştirmedeki yetkinliğine; ekibini hedeflere ulaşmak için motive etmesine ve onlara gerekli becerileri kazanmaları için alan açmasına bağlıdır. Peki liderler bu yetkinlik ve becerilere gerçek anlamda sahip mi? Yetki ve sorumluluğu paylaşıp, ekipleri güçlendiriyorlar mı? Yoksa dominant veya kaçıngan liderlik yaklaşımını mı benimsiyorlar?

“İlham Veren Şefkatli Liderler ile Güven İklimi Yaratmak” eğitimimiz kapsamında üst düzey yöneticiler dahil liderlerin kendi etkili ve etkili olmayan davranış örüntülerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Birlikte yaratma, merak, “an”a getirilen dinamikler üzerine çalışmayı önceliklendirdiğimiz eğitim anlayışımız ile her bir liderin gelişim ve verimliliğe sekte vuran davranış tuzaklarını fark ederek şefkat, anlayış, tutarlılık, şevk gibi davranışlar ve psikolojik becerilere yönelmesine rehberlik ediyoruz. Liderlerin kendileri ve çevreleri için daha etkili ve akıcı davranış hikayesi geliştirmesine katkı sağlıyoruz…

İlham veren Şefkatli Liderlik anlayışını benimsemek için aşağıdaki kavramları ele alıyoruz:

 • Nasıl bir lider olduğunu fark edip, kendini tanımak
 • Şefkat, güven ve ilham kavramlarında netleşmek

 • Statükodan çıkarak gelişim ihtiyacını fark etmek ve sorumluluk almak
 • Zorlayıcı yaşantılara ve acılara duyarlılık geliştirmek

 • OK-OK yaşam pozisyonunu benimsemek


 •  Kurban, suçlayıcı, kurtarıcı gibi etkisiz yaşam rollerinden özenle bakım veren, kırılganlığını gizlemeyen, özgüvenle ifade eden etkili yaşam rollerine geçmek

 • “Biz Olma ve Birlikte Yaratma” noktasından etkili iletişimde ve ileribildirimde bulunmayı tercih etmek


 • İlişkilerde ortaya çıkan çocuklukta geliştirilmiş ve gelişimi engelleyen savunma stratejilerini fark etmek

Eğitim, davranış profili çıkartan TIFF envanter uygulaması ile de yapılabiliyor. Böylece eğitimde ele alınan her kavram ve becerinin liderin davranışlarındaki somut karşılığını görmesini ve içsel süreçlerini anlayıp anlamlandırmasını sağlıyor. Böylece “Ben”den “biz”e, “direniş”ten “gelişim”e geçişi psikolojik boyutta mümkün kılıyor, tıkanıklıktan akışa geçişe destek oluyor.

Lider, yöneticiler ve yönetici adayları için yapılandırdığımız “İlham Veren Şefkatli Liderler ile Güven İklimi Yaratma” eğitimi ile kurumunuzda somut değişimi gerçekleştirebilir, sürdürebilir verime katkı sağlayabilirsiniz.

 

İletişime geçin Detaylı bilgi

Değişim ve Gelişim Hikayeleri

Uygulayıcı eğitimim süresinde eğitmenlerin nezaketlerini ve sürece bağlılıklarını özellikle takdir ettim ve süpervizyon paha biçilemezdi. Eğitim, etkili davrandığım zamanlarda da enerjimi kaybettiğim zamanlarda da kendi davranışlarıma bakmama yardımcı oldu. Profesyonel yaşamımda kullanabileceğim değerli bir araç kazandım.

 

 

Agnieszka Woś-Szymanowska

İşletme Danışmanı, Polonya

Danışanlarınızla davranış çalışmak istiyorsanız, TIFF© envanterinin arkasında büyük bir titizlik ve araştırma var. Danışanlar, İşlevsel Akıcılık modelini ve kişisel gelişim yolculuklarındaki değerini hemen anlıyorlar. Rapor görsel olarak ilgi çekici ve iyi diyaloğu teşvik ediyor. Modelin dili (davranış boyutları) herhangi bir ortama, özellikle de işyerine kolayca aktarılabiliyor. İşlevsel Akıcılık topluluğu da tutkulu ve ilgi çekici.

 

 

Kate Shaw

Sure Potential Limited, İngiltere

Yetkili uygulayıcı eğitimine katıldım çünkü Transaksiyonel Analiz (TA) kuramına dayanan bir envanter kullanmak istiyordum. Bu eğitim, koçluk, eğitim ve organizasyonel bağlamlarda İşlevsel Akıcılık ve TA teorisi hakkında konuşmada kendime güvenimi geliştirdi. Süpervizyondaki çalışma grubu modeli pratik etmemiz, fikirlerimizi paylaşmamız ve karşılıklı destek almamız için muazzam olanaklar sundu. Süpervizyon, süreç boyunca çok değerliydi.

 

 

Sarah Lowes

Excalibur Development, İngiltere

Detaylı bilgi

 Uygulama süreci

Modüler Yapı: Eğitim programımız 6 modülden oluşur. Şirketlerin belirlenen ihtiyaçlarına göre modüllerin kazanımları, ele alınan kavramlar, odaklanılan beceriler ve program akışı değiştirilebilir.

TIFF ile Soyuttan Somuta: Eğitim programı, katılımcıların TIFF profili ve kendi yaşam dinamikleri esas alınarak interaktif çalışmalar ve meditasyonlar ile zenginleştirilmiştir. Ele alınan tüm kavram ve modeller, bireylerin duygu, düşünce, tutum ve davranışları ile ilişkilendirildiği için farkındalık ve değişim süreci somutlaşır.

TIFF Mentorluğu: Eğitim programından sağlanacak katma değer, yapılan bire bir TIFF Mentorluğu ile artar.

Takip Çalışmaları: Talep edilmesi halinde grup takip görüşmeleri düzenlenebilir.

Gelişim Alanları: Kişisel, mesleki ve ilişkisel boyutta gelişim ve değişim yaratır.

İstendiğinde kurum içi ek İşlevsel Akıcılık eğitimleri düzenlenebilir.

Bireysel profilleri ile çalışmaya devam etmek isteyen bireylere ek hizmet sunulabilir veya uygulayıcılara yönlendirme yapılabilir.


Eğitim programının içeriği ile ilgili bilgi@functionalfluency.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Kayıt ol

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin