0
[global_basket]

İlham Alan ve İş Birlikçi Çalışanlarla Direnç Kültüründen Gelişim Kültürüne Geçmek

Ücret için lütfen iletişime geçiniz
 • “Ben”den “biz”e geçerek birlikte yaratma kültürünü oluşturma 
 • Tepki vermek yerine yanıt vermeyi seçmek, etkili iletişim ile çözüm odaklı olmak
 • Güç savaşı yerine samimi ve gerçek olmayı tercih etmek
 • Doğal çocuk enerjisine ulaşarak yaratıcılık ve inovasyonu arttırmak
 • Ekip içinde ilişkisel ihtiyaçları karşılamak ve ilham alma tercihinde bulunmak

Ekiplerin hem liderlerinden hem de ekip arkadaşlarından ilham almaya açık olması birlikte ve birbirinden öğrenme kültürünü geliştirir. Kendine güvenen, samimi ve açık davranışlar ile ekip ihtiyaçlarını göz ardı eden ben merkezci ve pervasız davranışlar arasında fark vardır. Takımlar ekip içerisinde ne kadar gerçek ilişki kuruyor ve birlikte yaratıyor, ne kadar güç savaşı içerisinde kendilerini dinlettirmeye çalışıp enerji kaybediyor? Hem otonom bireyler olup hem de birlikte yaratan ekipler olmayı nasıl başarabilirler?

Eğer kendinizin, ekip ve iş arkadaşlarınızın davranışları hakkındaki farkındalığınızı arttırmayı, herkesin kendi eylemlerininin sorumluluğunu almasını, ortak hedeflerinize yönelik alternatif yollar bulmayı ve enerjinizi daha etkin kullanmayı istiyorsanız “Ekipler İçin Ortak Bir Dil Oluşturmak: Dirençten Gelişim ve Paylaşım Kültürüne” eğitimimizin kurumunuz için katma değeri büyük olacaktır.

Gelişim ve paylaşım kültürüne geçmek için aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 • Bireyin kendisi ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurmasını desteklemek ve ilişki ihtiyaçlarını karşılamak
 • OK-OK yaşam pozisyonunu benimsemek

 • Güç odaklı ve iş birliği odaklı olmak arasındaki farkı inceleyerek birlikte yaratma kültürüne geçmek
 • Çocuklukta geliştirilmiş otoriteyle başa çıkma stratejilerini fark edip liderlerden ilham alma tercihinde bulunmak
 • İlham almanın önündeki engelleri fark etmek ve birlik olmayı tercih etmek

 • Suçlamak ve eleştirmek yerine kendi eylemlerinin sorumluluğunu almak ve içindeki çocuğu büyütmek

 • Ortak hedeflere ve değerlere yönelik alternatif yollar bulmayı sağlamak

 • Kurban, suçlayıcı, kurtarıcı gibi etkisiz yaşam rollerinden özenle bakım veren, kırılganlığını gizlemeyen, özgüvenle ifade eden etkili yaşam rollerine geçmek

İletişime geçin

Broşürü incele

Değişim ve Gelişim Hikayeleri

Uygulayıcı eğitimim süresinde eğitmenlerin nezaketlerini ve sürece bağlılıklarını özellikle takdir ettim ve süpervizyon paha biçilemezdi. Eğitim, etkili davrandığım zamanlarda da enerjimi kaybettiğim zamanlarda da kendi davranışlarıma bakmama yardımcı oldu. Profesyonel yaşamımda kullanabileceğim değerli bir araç kazandım.

 

 

Agnieszka Woś-Szymanowska

İşletme Danışmanı, Polonya

Danışanlarınızla davranış çalışmak istiyorsanız, TIFF© envanterinin arkasında büyük bir titizlik ve araştırma var. Danışanlar, İşlevsel Akıcılık modelini ve kişisel gelişim yolculuklarındaki değerini hemen anlıyorlar. Rapor görsel olarak ilgi çekici ve iyi diyaloğu teşvik ediyor. Modelin dili (davranış boyutları) herhangi bir ortama, özellikle de işyerine kolayca aktarılabiliyor. İşlevsel Akıcılık topluluğu da tutkulu ve ilgi çekici.

 

 

Kate Shaw

Sure Potential Limited, İngiltere

Yetkili uygulayıcı eğitimine katıldım çünkü Transaksiyonel Analiz (TA) kuramına dayanan bir envanter kullanmak istiyordum. Bu eğitim, koçluk, eğitim ve organizasyonel bağlamlarda İşlevsel Akıcılık ve TA teorisi hakkında konuşmada kendime güvenimi geliştirdi. Süpervizyondaki çalışma grubu modeli pratik etmemiz, fikirlerimizi paylaşmamız ve karşılıklı destek almamız için muazzam olanaklar sundu. Süpervizyon, süreç boyunca çok değerliydi.

 

 

Sarah Lowes

Excalibur Development, İngiltere

Detaylı bilgi

İletişime geçin

İşlevsel Akıcılık Kitapçığını indirin:

İndirin